English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Girişimcilik Inovasyon ve Kalkınma Konferansı

Katılım Ücreti

 

Bildiri ücretlerinin, aşağıdaki tablo doğrultusunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi adı ile Ziraat Bankası Onsekiz Mart Şubesinde tanımlı   hesaba ödenmesi gerekmektedir.

Ödeme dekontunda, açıklama kısmı mutlaka aşağıdaki şekilde olmalıdır. 

"Uluslararası Girişimcilik, Inovasyon ve Kalkınma Konferansı ücreti Birinci Yazar İsmi"

Katılım ücreti ödemeleri :

 

 

Tüm Katılımcılar (15 Nisan 2022’ye Kadar)

 

250 TL

 

 

Tüm Katılımcılar (15 Nisan 2022 ve Sonrası)

 

500 TL

 

 

Türkiye Dışı Katılımcı (15 Nisan 2022'ye Kadar)

 

30 $

 

Türkiye Dışı Katılımcı (15 Nisan 2022 ve Sonrası)

 

100 $

 

Sonraki Bildiriler (Aynı Yazar Grubu)

Tüm Katılımcılar : 150 TL

Türkiye Dışı Katılımcılar: 30 $