English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Girişimcilik Inovasyon ve Kalkınma Konferansı

Tanıtım

 

Sayın Akademisyenler ve Kıymetli Paydaşlarımız,

 

Uluslararası Online Girişimcilik, Inovasyon  ve Kalkınma Konferansı 10-11 Ekim 2022 Tarihleri arasında düzenlenecektir. Konferans Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilmektedir. 


Konferansa girişimcilik, inovasyon ve kalkınma alanlarından akademisyenler, kamu, özel ve STK temsilcilerinin bilimsel çalışmalarını paylaşmaları için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Konferansımızın ana teması E-ticaret ve E-girişimciliğin Bölgesel ve Ulusal Kalkınmaya Etkileri olarak belirlenmiştir. 


Bilindiği üzere COVID-19’un yarattığı olumsuz piyasa koşulları ekonomide bir dizi atılımı beraberinde getirmiştir. Bunlar arasında şüphe yok ki en önemlilerinin başında girişimcilik, inovasyon ve kalkınma alanlarında atılan adımlar gelmektedir. Bu kapsamda konferansın genel olarak küresel rekabette avantaj sağlayan ileri teknoloji ve inovasyonların  e-ticaret ve e-girişimcilik boyutuyla bölgesel ve ulusal kalkınmaya etkilerinin tartışılması ana amacı oluşturmaktadır. Konferansa katkı yapacak akademisyenlerimizin, politika üreticilerinin ve STK temsilcilerinin bu kapsamda alana özgü çalışmalarla bilime yeni bir ışık tutmaları ve literatüre önemli katkı yapmaları beklenmektedir. 

 

Saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI