English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Girişimcilik Inovasyon ve Kalkınma Konferansı

Bildiri Gönderimi

  • Gönderilecek tam metin bildiriler veya özetler İngilizce ya da Türkçe olabilir.
  • Konferansa özet ya da tam metin bildiri ile katılabilirsiniz.
  • Tam metin bildirilerin yayın seçenekleri ana sayfada ilgili kısımda düzenlenmiştir.
  • Tam veya özet metin bildiriler sisteme yüklendikten sonra eserin telif hakkı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne geçecektir.
  • Başvuru ve yazım kuralları sitede ilgili menüde düzenlenmiştir. 
  • Konferans katılım ücreti, özet (veya konferanstan önce teslim edilen tam metin) bildirilerin hakem süreci tamamlandıktan sonra Üniversitemizin ilgili döner sermaye hesabına yatırılacaktır.