English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Girişimcilik Inovasyon ve Kalkınma Konferansı

Bildiri ve İntihal Raporu Yükleme

(Bildiri video sunumları 15 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yüklenecektir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılacaktır.)

( İlk 7 kanal tam metin bildiriler içindir)

(Bildirinizi ve intihal raporunuzu zip veya rar şeklinde sıkıştırıp tek dosya şeklinde gönderiniz)